Rotterdams Mandoline en Gitaarorkest          Dirigent: Martine Sikkenk       
Opgericht in 1932                                                              


Home   
Orkest   
Agenda   
Geschiedenis   
Leden   
Contact   
Links 
 


Geschiedenis

De geschiedenis van Æoline in vogelvlucht

De Rotterdamse mandoline vereniging Æoline werd op 21 juni 1932 opgericht met een groep van
zes spelers. De initiatiefnemer was de tot voorzitter gekozen Jan Maissan.
Van 1934 tot 1949 stond het orkest onder muzikale leiding van beroepsmusicus Dick de Jong. Gedurende de vooroorlogse periode werd er met regelmaat in het openbaar opgetreden en aan concoursen deelgenomen. Tijdens het bombardement in mei 1940 ging het repetitielokaal in vlammen op en gingen alle bezittingen verloren.

Lees hieronder het hele geschiedenisverhaal van Æoline.


De Rotterdamse mandoline vereniging Æoline werd op 21 juni 1932 opgericht met een groep van
zes spelers. De initiatiefnemer was de tot voorzitter gekozen Jan Maissan.

1987 - Jan Maissan ontvangt de Eremedaille
in Zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

Van 1934 tot 1949
stond het orkest onder muzikale leiding van beroepsmusicus Dick de Jong. Gedurende de vooroorlogse periode werd er met regelmaat in het openbaar opgetreden en aan concoursen deelgenomen. Tijdens het bombardement in mei 1940 ging het repetitielokaal in vlammen op en gingen alle bezittingen verloren. Gedurende de bezettingsjaren werden er weinig activiteiten ontwikkeld. Na de bevrijding werd met nieuwe moed de draad weer opgepakt. Jaarlijks werd met succes  een eigen concert georganiseerd o.a. in zalen als Odeon , Luxor en Het Venster.


1943 -  concours te Den Haag o.l.v. Dick de Jong

Dirigent Dick de Jong werd opgevolgd door Cees de Ruyter die vanaf 1949 tot 1970 op   enthousiaste wijze aan het orkest leiding gaf. In 1954 stemde de Rotterdamse Kunststichting erin toe dat ook mandolineorkesten zich aan konden sluiten bij de z.g. presentatieconcerten, hetgeen een bedrag aan de zo broodnodige subsidie ging opleveren. Tot dan toe werd nog steeds trouw deelgenomen aan de concoursen van het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten. Er werd enkele jaren achtereen uitgekomen in de Ere-afdeling. De daarop volgende jaren werd, als gevolg van het verlies aan leden, gekozen voor het deelnemen aan festivals en niet zoals voorheen aan concoursen.


 1951 – concours te Enschede o.l.v. Cees de Ruyter

De opkomst van de TV werd gezien als oorzaak van het teruglopende ledenbestand. In 1960 bestond dit nog uit 25 spelende leden maar in 1961 was dit al gereduceerd tot 14. Daarmee was een dieptepunt bereikt. De oude kern bleef er echter de schouders onder zetten. Successievelijk sloten zich  weer nieuwe leden aan.
In 1967 werd concertgebouw de Doelen geopend. Æoline werd uitgenodigd om in het kader van de opening acte de présence te geven. Na het overlijden van dirigent De Ruyter  begin 1970 trad Cas de Groot, zelf spelend lid, op als interim dirigent.
In oktober 1971 werd hij opgevolgd door Cees Baijens, die als klarinettist verbonden was geweest aan het R.Ph.O. en als leraar aan de Schiedamse muziekschool.
In 1972 werd t.g.v. het 40-jarig bestaan in gebouw “Atrium” een concert georganiseerd waaraan naast Æoline ook de orkesten “Opbloei”, “Triomfo” en “A.M.T.G.” meewerkten.


Foto genomen tijdens een repetitie o.l.v. Cees Baijens in het Crooswijkse Volkshuis
Nadat in 1973 ertoe was overgegaan om in de wijk Schiebroek te gaan repeteren en het orkest voorzag in een eigen lespraktijk, breidde het ledental zich snel uit tot 32. Er werd deelgenomen aan het concert dat t.g.v. het 25-jarig bestaan van het N.V.v.M.O. in Amsterdam werd gehouden.1986 - Concert in de  Doelen door de vijf Rotterdamse mandolineorkesten o.l.v. Benny Ludemann

In 1977 werd t.g.v. het 45-jarig bestaan van Æoline een concertavond georganiseerd in de kleine Doelenzaal, die voor deze gelegenheid geheel  was uitverkocht.
In 1978 trad Jan Maissan af als voorzitter, na deze functie 45 jaar te hebben bekleed.

De tachtiger jaren stonden bol van activiteiten. Hoogtepunt in november 1986 was het optreden van het uit 5 Rotterdamse orkesten samengestelde “Groot Rotterdams Mandolineorkest” onder leiding van Benny Ludemann. Dit concert vond plaats in de grote Doelenzaal en trok een record aantal bezoekers van  1800. De organisatie van dit bijzondere evenement was in handen van Æoline.1977 - 45 jarig jubileum

oktober 1982


In 1987
nam Cees Baijens afscheid als dirigent en werd opgevolgd door Gé Verdonk.
 Afscheidsconcert van dirigent Cees Baijens

De eerder genoemde presentatieconcerten vonden jaarlijks plaats in de kleine Doelenzaal, waar Æoline meerdere keren als hoogst geklasseerd mandolineorkest uit de bus kwam. De inloopconcerten in de hal van de Doelen verliepen ook succesvol.


Æoline tijdens een concert in de Castagnet o.l.v. Gé Verdonk

Het concert t.g.v. het 60-jarig bestaan vond in 1992  plaats in de Goede Herderkerk te Schiebroek. Solistische medewerking werd verleend door Martine Sikkenk, Nelleke Boosman, Marionne de Vries, Eric ´t Hart en Carla Hulst. 


 ‘Klinkt Goed o.l.v. Gé Verdonk’

Op 1 februari 1993
droeg Gé Verdonk de dirigeerstok over aan de 19-jarige Martine Sikkenk, toen 2e jaarstudente aan het Sweelinck conservatorium te Amsterdam( 1996 dipl. Docerend Musicus, 1998 dipl. Uitvoerend Musicus, daarna haar studie voortgezet aan de Musikhochschule Köln, afd, Wuppertal).  Onder haar deskundige leiding won het orkest aan klankkleur en technisch vermogen. Er werd aan veel activiteiten deelgenomen die werden georganiseerd onder auspiciën van de Rotterdamse Kunststichting. Hieronder vielen o.a. de presentatieconcerten, het SKVR-muziekfestival, het SKVR-Najaarsfestival en diverse workshops.


1993 - Optreden ‘Klinkt Goed’ o.l.v. Martine Sikkenk

In 1997 bundelden de Rotterdamse mandolineorkesten wederom hun krachten en werd in de Doelen onder leiding van Annemie Hermans een concertuitvoering  gegeven. Festivals werden bezocht in Zaltbommel (1994),Bodegraven (1996) en Hardinxveld- Giessendam ( 1998).

In een overbezette zaal van de Castagnet werd er in november 1999 een  najaarsconcert georganiseerd m.m.v. de bariton Christiaan van Es en van Marionne de Vries en haar zus Edith op
de blokfluit.
1999 – Najaarsconcert in de Castagnet o.l.v. Martine Sikkenk

Het project “Klinkt Goed 2000” bestond uit een optreden van een gecombineerd Rotterdams Mandolineorkest o.l.v. Martine Sikkenk in samenwerking met de “Maasstedelijke Jongerenkoren” op het podium van de grote Doelenzaal.  Aeoline nam in dit jaar ook deel aan het festival te Rotterdam, dit keer georganiseerd door het Schiedamse mandolineorkest O.N.I. De jury was te spreken over de mooie orkestklank en vond het optreden  fraai en verzorgd! Aan het einde van dit verenigingsjaar telde het orkest 28 leden en 2 ereleden.

Begin 2001 verleende Æoline medewerking aan het Rijnmond Muziekfestival te Maassluis.  In de aanloop naar dit concert werd  Daniëlle de Rover bereid gevonden om de dirigent bij haar afwezigheid op de repetities te vervangen. In de loop der jaren  heeft Æoline menigmaal in die zin een beroep op haar mogen doen! 
Annemie Hermans, die 10 jaar lang als docent aan de muziekschool op de Oostzeedijk was verbonden,  nam haar ontslag en werd opgevolgd door Martine Sikkenk.Tijdens een repetitie o.l.v. Martine Sikkenk

In het  jaar 2002 vierde Æoline haar 70 jarig bestaan met een concert in de Open Hofkerk te Ommoord. Medewerking aan dit geslaagde concert werd verleend door Annemarie Verburg, zang en het duo Amuse-oreille.
In  het kader van dit jubileumjaar werden de leden getrakteerd op een dagje Diergaarde Blijdorp.

In de Algemene Ledenvergadering van  2003 werd  Gé Verdonk , na 29 jaar lang een bestuursfunctie te hebben bekleed, benoemd tot erevoorzitter.  Voor zijn niet aflatende,  jarenlange inzet voor de amateur-muziekwereld werd hij op 29 april door de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten onderscheiden als “Lid in de Orde van Oranje Nassau”.
‘Klinkt Goed’ bracht dit jaar twee optredens met zich mee.
Naast het gebruikelijke programma  was er een avondoptreden in de grote Doelenzaal. Er traden diverse koren  op o.l.v. Willem Blonk en de vier Rotterdamse  mandolineorkesten o.l.v. Martine Sikkenk in een project met als thema : ‘Waterwerk door Stem en Snaar’.
2003- Gé Verdonk  wordt onderscheiden 
door burgemeester Ivo Opstelten
.

Wegens financiële tekorten was het voor de Stichting Kunst voor Rotterdammers in 2004 niet meer mogelijk om het ‘Klinkt Goed festival’ te organiseren. 
Ook de cursus  mandolinespelen moest helaas worden stopgezet.
Æoline nam deel aan het concours/festival van het NVvMO dat dit
jaar in Rijen plaatsvond. Ook werd er veelvuldig een optreden
verzorgd in de diverse bejaarden- en verzorgingstehuizen.
Het eerste zomerseminar vond plaats in Ommen, onder auspiciën
van het NMP georganiseerd door Nelleke ter Berg en Martine Sikkenk.

In de maand mei 2005 werd er een goed bezocht concert georganiseerd in wijkgebouw ‘de Oriënt’. Als opmaat naar dit concert werden er twee workshops georganiseerd o.l.v. Martine Sikkenk en Daniëlle de Rover, hetgeen de klankkleur en het samenspel van het orkest zeker ten goede kwam!

Niet onvermeld mag blijven het optreden tijdens de door de SKVR
in het Mozart jaar 2006 georganiseerde Mozart manifestatie in
de Laurenskerk. De hier gespeelde nummers waren: “Für Wolfgang” en "Wiener Sonatine nr.6".
Emmy Sterenborg begeleidde als soliste de bariton Jan Douwes in een aria uit de opera "Don Giovanni". Ook werd er weer deelgenomen aan het concours/festival van het NVvMO te Rockanje. Koos de Jong, werkzaam bij de R’damse Kunststichting en SKVR, moest helaas afscheid nemen van de amateurmuziekverenigingen. Als coördinator en organisator van  workshops, cursussen en festivals heeft hij zeer veel betekend voor de Rotterdamse mandolineorkesten.

 

 

 

Laurenskerk

2006 - Concert Laurenskerk Rotterdam2006 – Concours te Rockanje


Alhoewel in 2007 het 75 jarig jubileum van Æoline werd gevierd stond dit jaar vooral in het teken van de organisatie van een feestelijk concert in april 2008. In de voorbereiding daartoe werden er een tweetal workshops georganiseerd met als docenten Daniëlle de Rover, Nelleke ter Berg en Martine Sikkenk. In het kader van dit jubileum organiseerde Æoline echter dit jaar wel het concours/festival van het NVvMO in de Immanuelkerk.
In dit verenigingsjaar is er veel tijd besteed aan promotie en ledenwerving. Martine Sikkenk heeft in Schiebroek een aantal basisscholen bezocht om de mandoline onder de aandacht van
de jongeren te brengen. In samenwerking met de SKVR werden
er kennismakingscursussen georganiseerd.
In september werd er een uitstapje georganiseerd dat via een bezoek aan een Japanse watertuin en  het strand naar een gezellig restaurant voerde.
Op ‘de dag van de mantelzorg’ , in november, werd het orkest uitgenodigd te komen spelen in het “World Trade Center” te Rotterdam.  


Martine Sikkenk promoot de mandoline op diverse basisscholen in Schiebroek

In april 2008 vond uiteindelijk het concert t.g.v. het 75-jarig bestaan plaats in de Castagnet te Rotterdam-Schiebroek. De Keltische folkgroep Drumlin en Nelleke ter Berg verleenden medewerking aan het concert. Van de ruim tweehonderd zitplaatsen bleef geen stoel onbezet, hetgeen inspirerend werkte
en reden was alle registers open te trekken. Resultaat een zeer geslaagd jubileumconcert.
In het zelfde jaar nam  Æoline in samenwerking met het Nieuwe Koor ‘heNK’ deel aan  de door de SKVR georganiseerde manifestatie ‘Muziek en Meer’ in de Laurenskerk.
Het huisblad van de vereniging ‘De Info’, waarvan Gé Verdonk de hoofdredacteur is, gaat dit jaar haar 15e jaargang in!


2008 – Concert 75 jarig bestaan
In 2009 werd deelgenomen aan het jaarlijkse concours/festival van het NVvMO in Stampersgat. Hierop kan met tevredenheid worden teruggezien. Helaas waren 8 orkestleden door verschillende omstandigheden verhinderd deel te nemen. We mochten ons gelukkig prijzen dat Carla Hulst, gitarist van ONI,  zich bereid verklaarde ons orkest te komen versterken.
Vanwege verbouwing van de tuinzaal in Borgsate moest noodgedwongen tijdelijk worden verhuisd naar de Borghave, op loopafstand van Borgsate. Hier is naar tevredenheid een aantal maanden gerepeteerd. Na de zomervakantie konden we weer terecht in de totaal gerenoveerde ruimte in Borgsate.
Mede vanwege Martine’s zwangerschap is er verder niet deelgenomen aan andere manifestaties. Er is dit jaar veelvuldig gepoogd concerten te boeken in de diverse Zorgcentra.
Deze pogingen hebben helaas niet geresulteerd in optredens.
Hopelijk is het jaar 2010 ons wat dit betreft beter gezind.

2009 – Concours te Stampersgat

In april 2010 werd door Æoline een voorjaarsconcert gegeven in LCC Castagnet. Medewerking werd verleend door Barbershopkoor The Skyline Sisters. De zaal was goed gevuld en de afwisseling in het programma van orkest en a capella zang  werd door het publiek gewaardeerd. Een echte uitsmijter bleek ‘Wild Geese’ te zijn, mede door de met veel flair uitgevoerde solopartij door Sander de Vries op elektrische gitaar.
In het najaar werd opgetreden in Zorgcentra Borgsate en Schiehoven.
Beide concerten werden goed bezocht en vielen erg in de smaak. Op 20 november werd het orkest uitgenodigd te komen spelen op de verjaardag van Arno v.d. Kruijs, gitarist bij Æoline. In zalencentrum Rehoboth te Berkel en Rodenrijs  werd het een mooie muzikale middag met een heel feestelijk tintje.
Diverse leden van ons orkest namen dit jaar weer deel aan diverse scholingsdagen, zoals de Play-In, het Zomerseminar voor Mandoline en Gitaar te Baarlo en in de herfst het seminar van het Ned. Mandoline Practicum te Biezenmortel.
In oktober werd er een gezellige ledenavond georganiseerd in ons repetitielokaal, waarbij ieder lid een gerecht of drankje meebracht zodat ons een heerlijk buffet wachtte. Uiteraard gaven een aantal leden een muzikaal tintje aan deze geslaagde avond.
Met trots is dit jaar onze nieuwe website gelanceerd.  Met deze nieuwe site hopen we meer aan de weg te kunnen timmeren en de belangstelling te trekken van bespelers en liefhebbers van onze instrumenten.

2010 - Voorjaarsconcert in Castagnet.

Æoline heeft aan het begin van 2011 medewerking verleend aan het project ‘Chabot in de wijk’. Dit project had tot doel de historie van de Rotterdamse kunstschilder Henk Chabot (1894-1949) te belichten. Alle activiteiten rondom dit project werden vastgelegd in een documentaire. De muziek bij deze film werd verzorgd door Æoline. De opnames werden tijdens repetitietijd gemaakt.
Op 11 februari werden alle orkestleden uitgenodigd om de première van de film bij te wonen in het nieuwe Lantaren/Venster theater.
In het kader van de (landelijke) Week van de Amateurkunst (WAK) werd in mei een openbare repetitie gehouden. Ondanks de ruime publiciteit die hieraan werd gegeven viel de opkomst helaas tegen.
Tevens werd er in mei een gewaardeerd optreden verzorgd in Zorgcentrum Zuidwijk, het huis waar ons oud-lid Riet Ouwerkerk woonachtig is. Mede door het zwangerschapsverlof van Martine waren we niet in staat veel concerten te geven. In deze periode werd zij  vervangen door Cor Roozendaal en Marco Ludemann.
De website blijkt van tijd tot tijd de beoogde resultaten op te brengen!

 

 

Het jaar 2012 stond geheel in het teken van het 80 jarig jubileum! In de aula van de Wilgenstamschool werd op 1 april een concert gegeven m.m.v. duo Serenatella: Alessandra Serena, zang en accordeon en Nelleke ter Berg, zang en gitaar. Een luchtig en  vrolijk intermezzo met Italiaanse liederen. Renate v.d. Hoeven, gitarist bij Æoline, vertolkte met verve de solopartij in het hoboconcert in D mineur van Marcello. Cor Roozendaal trad op als gastspeler bij de mandolapartij. Tijdens het optreden zijn opnames gemaakt die later op een CD zijn gezet. Na afloop van het concert werd de leden, partners en medewerkers een etentje aangeboden in het restaurant van Borgsate. Hiermee werd de viering van ons jubileum op passende wijze afgesloten.
In september werd opgetreden in Antonius IJsselmonde en in het restaurant van de Borgsate. De muziek kwam goed tot z’n recht en de belangstelling was vrij groot.
Helaas moesten we, evenals vorig jaar, afscheid nemen van verschillende leden. Maar gelukkig zien we toch ook telkens weer nieuwe gezichten van mensen die graag mee willen spelen. Beginners, herintreders of spelers uit andere orkesten die nog meer uitdaging zoeken in een tweede orkest!

80 jaar

2012 - AEoline 80 jaar